Public
Authored by Kaiserland

Đất nền 150 m2- Lô I15 – KCN Mỹ Phước 3 [ SỔ HỒNG]

dat-nen-150m2-lo-l15-kcn-my-phuoc-3

THÔNG TIN CHI TIẾT BẤT ĐỘNG SẢN

Đất chính chủ

Có sổ hồng riêng. Thổ cư 100%.

Diện tích: 150 m2 (5m x 30m)

Mặt tiền DI 4, đường bê tông 8m.

Nằm sát khu vực nhà máy

Nằm đối diện trường học Mỹ Phước chuẩn bị xây dựng.

Xung quanh có dân cư hiện hữu đông đúc.

Nằm trong Khu dân cư và đô thị Mỹ Phước 3 do Becamex xây dựng theo chuẩn Singapore

Cực kỳ tốt để ở hoặc đầu tư lâu dài.

Liên hệ: 0902898868

Nguồn: https://kaiserland.vn/dat-nen-150-m2-lo-i15-kcn-my-phuoc-3-so-hong/

fdfđ 3 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment